Asylpolitisk forum reagerer på innstramminger i asyl- og integreringsfeltet

Asylpolitisk forum består av organisasjoner som på ulike måter er i berøring med asyl- og integreringsfeltet i Norge.

I dag, 29.11.16 sendte vi ut en bekymringsmelding. Det er grunn til å anta at det vil komme flere. Uttalelsen ligger vedlagt her: felles-uttalelse-endelig-utgave-1

 

Asylpolitisk forum er en uformell sammenslutning av uavhengige organisasjoner som arbeider for å fremme rettighetene og velferden til asylsøkere og flyktninger. Organisasjonene i forumet er bekymret for utviklingen i norsk asylpolitikk, og vil utarbeide regelmessige uttalelser om aktuelle forhold. Følgende organisasjoner står bak uttalelsen: Antirasistisk Senter, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome Norway, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Redd Barna, Norges kristne råd, Foreningen av tolvte januar, Vergeforeningen Følgesvennen, Mennesker i Limbo.
Dagens sak i Dagsavisen:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/slar-alarm-om-asylinnstramminger-1.848372