Markeringen på Rjukan

Rjukangutten Mahdi. Foto: nrk.no

Rjukangutten Mahdi. Foto: nrk.no

MØT OPP LØRDAG 12. JANUAR KL: 12.00 I RJUKAN KIRKE!

2 stortingsrepresentanter er hovedtalere:
Lars Egeland, SV og Geir Bekkevold, KrF.
Appell ved Finn-Arild Bystrøm, Tinn AP og Kjersti Gunleiksrud, Tinn AUF.
Rjukan Kirke er verter.
Musikalsk innslag ved: Odd Martin Landstad sammen med Astri og Lisbet Midgarden og AGITATO damekor!

VI HÅPER PÅ BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN!

Meld deg på via Facebook!

https://www.facebook.com/events/513129208718881/

————————————————————————–

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

ARRANGØR PÅ RJUKAN: Støttegruppa til familen Shabazi og Verona.

Initiativet er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med Foreningen av tolvte januar. Markeringen vil involvere støttegrupper og engasjerte flere steder i landet som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn. Det vil være markeringer i Rjukan, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bardu, Svolvær og Haugesund. Flere steder kan slutte seg til.

APPELLANTER:

* Lars Egeland, SV (Stortingsrepresentant)
* Geir Bekkevold, KrF (Stortingsrepresentant)
* Finn-Arild Bystrøm, Tinn AP og Kjersti Gunleiksrud, Tinn AUF

Reklamer