Markeringen på Husnes

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Tidspunkt: Laurdag 12. Januar kl.17.00.

Stad: Husnes, Solplassen, (v/ KS-bank).

Program:

  • Kl. 17.00 Velkomen.
  • Fakkeltog.

Etter fakkeltoget, blir det samling i kulturhuset.

Her vil det bli kunstnariske innslag får lokale aktørar.

Det vert apell, song, dikt/ opplesing og musikk innslag.
Det vert også sal av kaffi og te!

Vi oppfordrar folk frå alle organisasjonar, foreiningar og ulike parti, til å møta opp å vise sei støtte og solidaritet til våre Asylbarn.

Velkomen!

Arrangør: Laila Sunde, i samarbeid med lokale politikarar frå H, V, SP og SV

 

Samtidig foregår det samme markering over hele landet, på stedene som er markert på kartet på denne siden: https://tolvtejanuar.org/1329-2/

DET ER BRED OPPSLUTNING FRA ORGANISASJONER OG POLITISKE PARTI PÅ TVERS AV SKILLELINJER. VIL DIN ORGANISASJON TILSLUTTE SEG, TA KONTAKT MED
LAILA SUNDE!

Meld deg på via Facebook! https://www.facebook.com/events/295874050514922/

__________________________
NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Reklamer