Markeringen på Gjøvik

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Sted: Rådhuset, Gjøvik – klokka 14:00

Foreløpig program:
Grete Antona Nilsen fra MDG Oppland ønsker velkommen!
Kulturelt innslag
Apell fra MDG Oppland ved Lars Kjelkenes Giæver
Kulturelt innslag
Apell fra Oppland SV ved Aksel Hagen

Meld deg på via Facebook! https://www.facebook.com/events/452301181496984/

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Initiativ og arrangører i Oslo; Foreningen av tolvte januar, i samarbeid med støttegrupper og aktive lokalt og nasjonalt.

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER (OPPDATERES):

* Antirasistisk senter
* Palestinerleir
* Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
* MDG Oppland
* Oppland SV
* RU Oppland

APPELLANTER (OPPDATERES):

Reklamer