Markeringen i Trondheim

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Mer informasjon om tid og sted kommer snart!

Arrangert av: Mats Liland, medlem Foreningen av Tolvte Januar. I samarbeid med PRESS – Redd Barna Ungdom.

Kontaktinfo: Mats Liland, mail: mats.li@hotmail.com eller mobil: 90628141
—————————————————————-

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

TILSLUTTEDE TIL MARKERINGEN SENTRALT:

* Amnesty International, Norge
* AUF sentralt
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
* Grenseløs Kjærlighet
* Kirkens Bymisjon
* KrF
* KrFU
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Mellomkirkelig Råd
* Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
* Miljøpartiet De Grønne
* Norsk Barnelegeforening
* Norsk Folkehjelp
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* PRESS
* Redd Barna
* Rød Ungdom
* Rødt
* Støttegruppen til familien Dar
* Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Unge DUER – de unges egen rettighetsbase
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Velferdsalliansens 26 organisasjoner
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
* Voksne for Barn

Lenke til øvrige arrangement i Norge; https://tolvtejanuar.org/1329-2/
(oppdateres etterhvert som nye steder åpner arrangement!)

Reklamer