Markeringa i Tromsø

Tromsøjenta Yalda

Tromsøjenta Yalda

Sted: Oppmøte utenfor Tromsø domkirke, fakkeltog til rådhuset hvor det blir appeller etc innendørs.

Tid: Lørdag fra klokka 14

VI HÅPER PÅ BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG INVITERER ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTI ++ TIL Å SLUTTE SEG TIL KRAVENE UNDER SAMMEN MED OSS!!

Hvis dere ønsker å slutte dere til eller har andre spørsmål, send e-post til Ronja Trolie (rnatrolie@hotmail.com) eller ring 950 75 256.

————————————————————————–

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

ARRANGØR:
Støttegruppa til Yalda

TILSUTTEDE LOKALT (OPPDATERES JEVNLIG):
POLITISKE PARTI:
* Troms SV
* Tromsø SV
* Tromsø SU
* Tromsø Ap
* Troms AUF
* AUF i Tromsø
* Troms Rødt
* Tromsø Rødt
* Troms Rød Ungdom
* Tromsø Rød Ungdom
* Tromsø KrF
* Tromsø Venstre
* Troms Unge Venstre
* Tromsø Unge Venstre
* Miljøpartiet De Grønne Tromsø
* Tromsø Sp
* Tromsø Senterungdom
* Tromsø Liberale Studenter
ORGANISASJONER/ANDRE:
* Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland
* Fagforbundet Troms
* Fagforbundet Tromsø kommune
* TIFF (Tromsø Internasjonale Filmfestival)
* NTL UiT
* Kvinnefronten Norge
* Fellesorganisasjonen Tromsø
* Sjamanistisk Forbund Avd Tromsø
* Velferdsalliansen
* Ungdom Mot Rasisme i Troms
* Alnor senter
* Utdanningsforbundet Troms
* Utdanningsforbundet Tromsø
* Velforbundet Norge
* ESPOIR menneskerettsgruppe
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* LO Stat Troms
* Zen Asian Cooking
* Norsk Folkehjelp Tromsø
* Redd Barna region nord
* Det Norske Diakonforbund, Nord-Hålogaland

APPELLANTER:
Maryon Eilertsen (konferansier)
Hanne Stenvaag, Støttegruppa til Yalda
Torgeir Knag Fylkesnes, Troms SV’s førstekandidat til stortingsvalget
August Hansen, politisk nestleder i Tromsø AUF
Herborg Finnset Heiene, Domprost Tromsø domkirke
Tromsø Rød Ungdom

KULTURELLE INNSLAG:
* Trioen Ragnar Olsen, Anne Nymo Trulsen og Tore Bruvoll sørger for musikalske innslag.
* Kulturskolens barnekor synger snagen «Framtida»

Initiativet er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med Foreningen av tolvte januar. Markeringen vil involvere støttegrupper og engasjerte flere steder i landet som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn. Det vil være markeringer i Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bardu, Svolvær, Rjukan og Haugesund. Flere steder kan slutte seg til.

Oversikt over hvilke steder som har markeringer: https://www.facebook.com/events/422658341137482/

TILSLUTTEDE NASJONALT:
* Amnesty International, Norge
* AUF sentralt
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Rødt
* KrFU
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
* Kirkens Bymisjon
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Mellomkirkelig Råd
* Miljøpartiet De Grønne
* Norsk Barnelegeforening
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* PRESS
* Redd Barna
* Rød Ungdom
* Støttegruppen til familien Dar
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Velferdsalliansens 26 organisasjoner
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
* Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Voksne for Barn
* Norsk Folkehjelp
* KrF

Reklamer