Markeringen i Molde

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Sted: Foran rådhuset

Tid: klokka 17

DET ER BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG VI OPPFORDRER FLERE ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER OL. OM Å SLUTTE SEG TIL!
Send e-post til mail@tolvtejanuar.org eller tlf.nr.: 970 82 021
gjerne ta kontakt visst noen føler de har noe produktivt å komme med, om det skulle være taler eller hva som helst!

____________________________________________________________

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Organisasjoner som har tilsluttet seg markeringen nasjonalt:

Fagforbundet Ungdom
Unge Venstre
Antirasistisk Senter
Palestinerleir
Kirkens Bymisjon
NOAS
PRESS
AUF
Miljøpartiet De Grønne
Fellesorganisasjonen FO
Rødt
Rød Ungdom
Norsk Barnelegeforening
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
KrFU
KrF
Kvinnefronten
Velferdsalliansen
Vennenes Samfunn Kvekerne
Vigdis Vevstad, dr.juris i internasjonal flyktningrett
Trygve G. Nordby, tidleigere dir. i UDI og Generalsekretær i Røde Kors
Aina Basilier Vaage, barnepsykiater og overlege
biskop Laila Riksaasen Dahl
Amnesty
PRESS
Organisasjonen Voksne for Barn
Redd Barna
Mellomkirkelig råd
Norsk Folkehjelp
Grenseløs Kjærlighet
Unge DUER – de unges egen rettighetsbase
Sosialistisk Ungdom (SU)
____________________________________________________________

Andre viktige lenker knyttet til arrangementet:

Foreningen av tolvte januar:
https://tolvtejanuar.org/

Kart over andre arrangement i Norge:

Reklamer