Markeringen i Lillesand

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Tid: Lørdag klokka 15.

Sted: Rådhusplassen

DET ER BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG VI OPPFORDRER FLERE ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER OL. OM Å SLUTTE SEG TIL!

Send e-post til : ………..alternativt til mail@tolvtejanuar.org eller ring 47 95 48 89,
————————————————————————–

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Arrangør i Lillesand; Støttegruppa til familien Tunc i samarbeid lokale aktivister og Foreningen av tolvte januar

TILSLUTTEDE TIL MARKERINGEN SENTRALT:

* Amnesty International, Norge
* AUF sentralt
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Rødt
* KrFU
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
* Kirkens Bymisjon
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Mellomkirkelig Råd
* Miljøpartiet De Grønne
* Norsk Barnelegeforening
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* PRESS
* Redd Barna
* Rød Ungdom
* Støttegruppen til familien Dar
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Velferdsalliansens 26 organisasjoner
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
* Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Voksne for Barn
* Norsk Folkehjelp
* KrF
* Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
* Grenseløs Kjærlighet
* Sosialistisk Ungdom (SU)

Lokalt tilsluttede;

FINN DITT LOKALE ARRANGEMENT (OPPDATERES):

* Bardu: https://www.facebook.com/events/482690031772458/

* Bergen: https://www.facebook.com/events/458983804137596/

* Bodø: <kommer>

* Fredrikstad: https://www.facebook.com/events/470211039692999/

* Gjøvik: https://www.facebook.com/events/515948275103428/

* Hamar: https://www.facebook.com/events/452301181496984/

* Harstad: https://www.facebook.com/events/141067479383132/

* Haugesund; https://www.facebook.com/events/186219068188422/

* Husnes: https://www.facebook.com/events/295874050514922/

* Oslo: https://www.facebook.com/events/422658341137482/

* Rjukan: https://www.facebook.com/events/513129208718881/

* Sogndal: https://www.facebook.com/events/580820138611482/

* Stavanger; https://www.facebook.com/events/103178639857827/

* Svolvær: https://www.facebook.com/events/102699496572530/

* Tromsø: https://www.facebook.com/events/100251266816699/

* Trondheim: https://www.facebook.com/events/189468047863460/

* Ulsteinvik: <kommer>

* Vadsø: https://www.facebook.com/events/312570878843051/

* Voss: https://www.facebook.com/events/509569252398105/

* Ålesund: https://www.facebook.com/events/308335642620837/

Flere legges til etterhvert som de er klare…. og vil du dra igang på ditt hjemsted, ta kontakt!

Reklamer