Markeringen i Haugesund

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Sted: Rådhusplassen, fra klokka 12

VI HÅPER PÅ BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG INVITERER ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER ++ TIL Å SLUTTE SEG TIL KRAVENE UNDER SAMMEN MED OSS!!

Hvis dere ønsker å slutte dere til eller har andre spørsmål, send e-post til mail@tolvtejanuar.org eller ring 47 95 48 89 eller lokalt i Haugesund E-post: haugaland@bymisjon.net tlf 90945094

Meld deg på via Facebook! https://www.facebook.com/events/186219068188422/
————————————————————————–

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Initiativ og arrangører i Oslo; Foreningen av tolvte januar, i samarbeid med støttegrupper og aktive lokalt og nasjonalt.

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER (OPPDATERES):

* Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
* Sosialistisk Venstreparti (SV) Haugesund
* Bergen Mandolinband www.bergenmandolinband.no

APPELLANTER (OPPDATERES):
* Svein Abrahamsen fra Venstre
* Jostein Otto Waage, Krf Haugesund
* Gjertrud Kjellesvik, gruppeleder SV Haugesund

KONFERANSIER:
* Arne Valen fra Kirkens Bymisjon

Reklamer