Markeringen i Fredriksstad

vibrennerjulaut13.12.01Sted: Narnteskogen
Tid: Lørdag fra klokka 12
La oss kvitte oss med all synd og sorg og fare og vise at vi fortsatt har et godt og friskt hjerte etter jul.

Ta turen til Narnteskogen lørdag kl 12:00.

I forbindelse med den årlige juletrebrenningen, deltar vi også i den nasjonale markeringen for de lengeværende asylbarna. Her er tilslutningen stor over hele landet, og hittil vil 22 tettsteder og byer markere at nok er nok! Her er kravene, slik alle samler seg om;

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

DET ER BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG VI OPPFORDRER FLERE ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER OL. OM Å SLUTTE SEG TIL!

Send e-post til mail@tolvtejanuar.org eller ring 47 95 48 89
————————————————————————–

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER LOKALT:
* Nabbetorp historie-& miljøvernlag – Levende Museum Narnte
(www.ettertid.no )
* Bymiljølista i Fredrikstad
* Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad
* SV Fredrikstad
* FO Fredrikstad
* FO Østfold
* Østfold Venstre

TILSLUTTEDE TIL MARKERINGEN SENTRALT:
* Amnesty International, Norge
* AUF sentralt
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Rødt
* KrFU
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
* Kirkens Bymisjon
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Mellomkirkelig Råd
* Miljøpartiet De Grønne
* Norsk Barnelegeforening
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* PRESS
* Redd Barna
* Rød Ungdom
* Støttegruppen til familien Dar
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Velferdsalliansens 26 organisasjoner
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
* Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Voksne for Barn
* Norsk Folkehjelp
* KrF
* Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
* Grenseløs Kjærlighet
* Unge DUER
* Grønn Sløyfe-aksjon for asylbarns rettigheter
* Sosialistisk Venstreparti

________________________________________________

APPELANTER;
Biskop Atle Sommerfeldt
Erika Nesteng (Foreningen av tolvte januar)

________________________________________________
Arrangører;
Nabbetorp historie- og miljøvernlag www.ettertid.no
i samarbeid med Foreningen av tolvte januar

Reklamer