Markeringa i Vadsø

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Tid: Lørdag 12. Januar 2013.

Kl.13.00 – 14.00

Oppmøte: Vadsø Torg

PROGRAM:
Lystenning langs steinmur på torget.
Alle som ønsker det tar med seg lys, lyslykter eller fakkelbokser som tennes på torget.
Appeller ved:
Sokneprest Cato Thunes, Inviterte politiske representanter (ikke avklart), Representant for støttegruppa, poet/forfatter Lars O. Haugen.
Sang avslutningsvis ved barn og ungdom fra Vadsø.

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER SENTRALT
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Kirkens Bymisjon
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Miljøpartiet De Grønne (Oslo og nasjonalt)
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* Støttegruppen til familien Dar
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Rødt sentralt
* KrFU sentralt
* Fellesforbundet
* AUF sentralt
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett og
Trygve G. Nordby,Tidligere UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Norsk Barnelegeforening

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER LOKALT (OPPDATERES)
• Fagforbundet i Finnmark
• Finnmark SV

Ved eventuelle spørsmål kontakt støttegruppa ved:
Tone Persen tonper69@gmail.com Tlf: 95 21 30 40
Ane Huru Thorseng anehuru@gmail.com Tlf: 94 37 29 94

———————————————————————————————————————–

Nok er nok – Ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Initiativet til nasjonal markering er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med Foreningen av tolvte Januar. Markeringen vil involvere støttegrupper og engasjerte flere steder i landet som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn. Det vil være markeringer i Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bardu, Svolvær, Rjukan, Haugesund og Vadsø. Flere steder kan slutte seg til.

ARRANGØRER I VADSØ: Støttegruppe for Barns Beste

Reklamer