Markeringa i Harstad

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Sted: Torget i Harstad.

Arrangementet starter på Torvet kl.14.00 lørdag 12.01. og går som fakkeltog derfra til Høyskolen der arrangementet fortsetter innendørs i hallen.

DET ER BRED OPPSLUTNING OVER HELE LANDET FOR MARKERINGEN – vil ditt lag eller organisasjon tilslutte seg, så ta gjerne kontakt via denne siden.

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

 

TILSLUTTEDE TIL MARKERINGEN LOKALT:

* Harstad Arbeiderparti
* Harstad Senterparti
* Harstad SV
* Kvæfjord SV
* Harstad Venstre
* Harstad KrF
* Rødt Harstad
* Harstad AUF
* Harstad/Kvæfjord Sosialistisk Ungdom
* FO TROMS
* Fagforbundet – Troms.
* Kvæfjord Baptistkirke.

 

TILSLUTTEDE TIL MARKERINGEN SENTRALT:
* AUF sentralt
* Fellesorganisasjonen (FO)
* Rødt
* KrFU
* Antirasistisk senter
* Fagforbundet, Ungdom
* Kirkens Bymisjon
* Kvinnefronten
* Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
* Miljøpartiet De Grønne
* NOAS
* Occupy Norge
* Palestinerleir
* Rød Ungdom
* Støttegruppen til familien Dar
* Unge Venstre
* Vennenes Samfunn Kvekerne
* Velferdsalliansens 26 organisasjoner
* Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
* Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
* Norsk Barnelegeforening
* PRESS
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* Voksne for Barn
* Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
* Amnesty International, Norge
* Redd Barna

PROGRAM: Arrangementet starter på Torvet kl.14.00 lørdag 12.01. og går som fakkeltog derfra til Høyskolen der arrangementet fortsetter innendørs i hallen.

Appeller ved bl.a. Gunn Elvebakk, representant for Den Norske Kirke, ved Marianne Bremnes (ordfører i Harstad, AP), ved Johnny Kristiansen (leder for Harstad SV) og ved Maria Serafia Fjellstad (Harstad Venstre).

Arrangør i Harstad: Lokal aksjonskomitè.

 

Reklamer