Markeringa i Bardu

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Fra en tidligere markering i Tromsø. Foto: frifagbevegelse.no

Sted: Utenfor Domus, Setermoen, Bardu

Fra klokka 14

Vi i støttegruppen til Yafet ønsker å slutte oss til den nasjonale markeringen for lengeværende asylbarn.

Yafet blir 6 år i januar. Han er født og oppvokst på Setermoen, Bardu. Han er en av de 544 lengeværende asylbarna som trues med å sendes ut av Norge.
Vi vil med denne markeringen vise at vi ikke kan akseptere en slik handling.

I tillegg til støttegruppen vil ordfører Arne Nysted og leder i Bardu høyre Regina Alexandrova holde en apell, samt et musikalsk innslag vil bli holdt.

Møt opp og vis at du bryr deg!

————————————————————————-

NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever:

– Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

– At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

– At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Arrangør: Støttegruppen til Yafet

Initiativet er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med Foreningen av tolvte januar. Markeringen vil involvere støttegrupper og engasjerte flere steder i landet som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn. Det vil være markeringer i Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bardu, Svolvær, Rjukan og Haugesund. Flere steder kan slutte seg til.

Oversikt over hvilke steder som har markeringer, samt oversikt over organisasjoner og parti som har tilsluttet seg på nasjonalt nivå: https://www.facebook.com/events/422658341137482/

Kontaktperson: Inghild Wiik inghild_wiik@hotmail.com

Reklamer