Bakgrunn

Neda Ibrahim (10) har bodd i ni år på asylmottak. Foto:Trine Poppe ©

Neda Ibrahim (10) har bodd i ni år på asylmottak. Foto:Trine Poppe ©

12. januar 2013 vil det bli en nasjonal markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge.

Etter en mye omdiskutert beslutning i Høyesterett 21. desember står mange av disse i fare for å bli sendt til et land de ikke kjenner. Mange av dem er født i Norge, alle har levd store deler av livet sitt her, og kjenner ikke noe annet land.

Initiativet er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med Foreningen av tolvte januar. Markeringen vil involvere støttegrupper og engasjerte flere steder i landet som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn. Vi håper på bred oppslutning om denne markeringen og håper samtidig på positiv respons fra din organisasjon på om dere ønsker å stille dere bak disse kravene sammen med oss:

Kravene våre er:

Nok er nok – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Vi krever av Stortinget:

  • strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.
  • at FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.
  • at de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskrift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.
Reklamer