Støttegrupper

Vi ønsker her å bygge opp en oversikt over aktive støttegrupper, med linker til deres Facebook-side. Grupper som mangler kan registreres via dette skjemaet, så vil de legges inn etter hvert som vi får anledning.

Feil eller mangler bes meldt på e-post til: mail (at) tolvtejanuar_dot_org

Reklamer