NGO’er

Organisasjon Link
Antirasistisk senter http://www.antirasistisk-senter.no
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) http://www.noas.org/
Iran Human Rights (IHR) http://www.iranhr.net/
Den norske Helsingforskomité http://nhc.no/
Peoplepeace http://peoplepeace.org/
Helsesenteret for pairløse migranter http://www.bymisjon.no/papirlose
Selvhjelp for invandrere og flyktninger (SEIF) http://www.seif.no/
Reklamer