Uncategorized

Årsmøte

Kom på årsmøte til Foreningen av Tolvte Januar lørdag 1.oktober i Oslo.

Foreningens interimstyre har hatt workshop for å se på hva foreningen kan være nå og bli i framtida. Vi har arbeidet med å legge fram et nytt vedtektsforslag og gjort nødvendige forberedelser for årsmøtet. Vi ønsker at organisasjonen skal bli så demokratisk, dynamisk, inviterende og godt organisert som mulig. For å få til det trenger vi dere alle på årsmøte!

Sakslista blir ferdig utarbeidet og sendt ut innen midnatt, fredag 23.09.2016. Vi håper at alle får lyst til å være med på årsmøtet og gi foreningen en ny start.

Årsmøtepapirer, følg lenken: https://tolvtejanuar.org/arsmotepapirer-2016/

…………..

Innkalling til årsmøte i Foreningen av tolvte januar

Oslo, Lørdag 1. oktober kl.12.

Sted: Antirasistisk senter, Storgata 25, sjette etg.
Beregnet tidsramme: kl. 12 – 17.

Årsmøtets dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
6. Styrets årsberetning for 2015
7. Godkjennelse av regnskap
8. Innkomne forslag: Nye vedtekter og ny organisasjonsstruktur
9. Fastsettelse av medlemskontingent
10. Handlingsplan for 2016
11. Budsjettforslag
12. Valg av styre, kasserer og revisor

Vel møtt, alle!