Helsehjelp

Helsehjelp til papirløse behandles i Stortinget

«Jeg håper og setter min lit til at politikerne kan skille mellom helsepolitikk og innvandringspolitikk. Alle må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester uansett hvilken situasjon de er i», sier Frode Eick, virksomhetsleder ved Helsesenteret for papirløse.

IMG_0291

Representantforslaget ligger til behandlinghelse- og omsorgskomiteen, som vil avgi sin innstilling 6. juni – før Stortingsbehandlingen 13. juni.

Papirløse har i dag stort sett bare rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de får. Nå må partiene på Stortinget ta stilling til om rettighetene skal utvides.

Kirkens Bymisjon og Røde Kors eier og drifter Helsesenteret for papirløse migranter, hvor papirløse migranter tilbys helsehjelp. Senteret har vært i drift siden oktober 2009. I dag er papirløse avhengig av initiativer som helsesenteret for å få helsehjelp, utover det som ansees som livsnødvendig. Vår egen leder i Foreningen av tolvte januar jobber som frivillig psykolog ved Helsesenteret for papirløse migranter.

http://www.bymisjon.no/Nyheter3/2017/Helsehjelp-til-papirlose-behandles-i-Stortinget1/

Advertisements