Forfatter: tolvtejanuar

Foreningen av tolvte januar har som formål å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for en human, rettssikker og inkluderende behandling av flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og asylinstituttets intensjoner.

Et av de varmeste hjertene har gått bort

Tirsdag 16. juni mistet vi et av de varmeste hjertene. Jon-Øivind Storaker døde brått fra oss. Han etterlater til oss et ansvar for å bære hans minne videre, og det gjør vi best gjennom å utrettelig være de vergeløses stemme, sette menneskelighet i sentrum og vise hverandre raushet, solidaritet og kjærlighet.

Våre tanker går til dem han elsket over alt, familien. Om hullet etter Jon-Øivind kjennes så sterkt hos oss, kjennes det bunnløst hos dem.

Jon-Øivind satte spor etter seg, spor det vil fortsette å gro i selv om han har forlatt oss.

Vi lyser fred over Jon-Øivind og hans minne.

 

Styret

Reklamer