Forfatter: Evy_Tolvtejanuar

Kunngjøring om årsmøte i 1201

Dato: Lørdag 26. mai kl. 11 – 17

Sted: Kolstad gata 1 i Oslo (Tøyensenteret).

Tidsfrist for å sende inn forslag til styret er den 11 mai. Fullstendig saksliste blir så sendt ut seinest 18. Mai.

Møteplan:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av tellekorps
 4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisjonsberetning
 7. Innkomne forslag
 8. Handlingsplan for 2018-19
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Budsjettforslag
 11. Avklaring av valgbarhet. Valg av styre.
 12. Valg av kasserer. Revisjon foretas av PSO.
 13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret
 14. Diskusjon om foreningens framtidige fokus og arbeidsform

 

Velkommen!

 

Reklamer