Medlemskap

Foreningen av tolvte januar trenger din støtte!

Foreningens arbeid utføres av ubetalte frivillige, understøttet av private donasjoner og egne ressurser. Vi er takknemlig for all støtte, enten det er i form av kunnskap, innsats eller økonomiske bidrag.

Medlemskap

(Trykk her for å gå rett til registreringsskjemaet)

Medlemskap i foreningen kan inngås av privatpersoner samt bedrifter og organisasjoner som ønsker å støtte foreningens formål. Bedrifter og organisasjoner oppføres som støttespillere på våre nettsider, og kan profileres som medlemmer i ulike sammenhenger i vårt arbeid. Medlemskap er primært et viktig bidrag til å dekke kostnader ved vårt arbeid, slik som reiser ifm debatter og intervjuer, telefon, porto, IT- og administrasjon mv.

Årlige satser for medlemskap

  • Bedrifter og organisasjoner: kr 1 000,- pr. år
  • Personlig medlemskap: kr 200,- pr. år
  • Asylsøker uten oppholdstillatelse: kr 50,- pr år

Medlemskap er ikke forpliktende for fremtiden og fornyes årlig.

Frivillighet

Foreningen har et bredt nedslagsfelt på en arena som omfatter mange enkeltskjebner. Vi styrker kontinuerlig vår kunnskapsbase og arbeidskapasitet, og mottar gjerne henvendelser fra personer og organisasjoner som ønsker å bidra med kunnskap og innsats. Vi ber om forståelse for at alle henvendelser ikke kan tas til følge da det er begrensninger i hvilken type bistand som trengs til enhver tid.

Sponsoravtaler

Personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner som ønsker å gi et større bidrag til Foreningen av tolvte januar enn det som følger av medlemskapet ønskes også velkommen. En sponsoravtale kan da være aktuell. Avtalen vil kunne omfatte aktuelle gjenytelser til sponsorer, slik som forsknings og utredningskapasitet, særlig profilering på foreningens nettsider og øvrig informasjonsmateriell mv. Ta kontakt med foreningen for nærmere avtale hvis dette kan være aktuelt for deg.

Gaver og bidrag

Det er også mulig å støtte foreningen gjennom gaver og bidrag uavhengig av ordninger for medlemskap og sponsoravtaler. Bidrag kan sendes direkte til foreningens konto. Merk gjerne innbetalingen med «Gave» på nettgiroen.

T-skjorterT-skjorte

T-skjorte «Foreningen av tolvte januar»

Kan bestilles via e-post: mail@tolvtejanuar.org

Kr 150,- per stk + porto.  Husk å oppgi navn og leveringsadresse.

 

 

Bank:
Cultura Bank

Bankkonto:
1254.62.59402

Vipps:
Foreningen av tolvte januar

For betaling fra utlandet:
Bank: Cultura Bank
IBAN-nr. NO43 1254 6259 402
BIC: CULTNOK1

Reklamer

One comment

Kommentarer er stengt.