Kontaktinformasjon

Navn
Foreningen av tolvte januar

Organisasjonsnummer
997 913 132

E-post
mail_at_tolvtejanuar.org

Sosiale media
Facebook: http://www.facebook.com/tolvtejanuar
Twitter: http://twitter.com/#!/tolvtejanuar

Postadresse
Skåtøyveien 243
3780 Skåtøy

Leder
Karl Eldar Evang
karl.eldar.evang_at_gmail.com
Tlf: 992 28 483

Nestleder
Evy Ellingvåg
evy_at_tolvtejanuar.org
Tlf: 479 54 889

Bankkonto
1503.26.77123

For betaling fra utlandet
Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO1415032677123