Barn som brekkstang – eller statlig brekkasje?

Kilde: redigert fra original på neappleseed.org

Kilde: redigert fra original på neappleseed.org

(Innlegget er publisert samme dag på Dagsavisen Nye Meninger)

Når staten tar barna – og sender foreldrene ut av landet

Mellomstatlige diplomatiske konflikter oppstår i kjølvannet av det norske Barnevernets omsorgsovertakelse av barn av utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, melder NRK denne uken. Men hva skjer videre når saken eskalerer, når Barnevernets omsorgsovertakelse kombineres med bortvisning av foreldrene fra utlendingsmyndighetene? Og hvordan påvirkes saken av at de bortviste foreldrene ikke har noen ressurser, for eksempel ved at de er arbeidsinnvandrere fra andre verdensdeler eller endog asylsøkere?

Samværsvedtak er svært viktige

Barnets beste skal komme i første rekke for alle barn, også de med foreldre som er arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Om Barnevernet har funnet på faglig grunnlag at det bør være samvær med biologiske foreldre, enten det er månedlig eller bare noen få samvær i året, så ligger det vurderinger  om barnets beste bak. Samvær er viktig for å lindre sorgprosessen etter adskillelsen, for å gi barna mulighet for en opplevelse av kontinuitet i sin tilværelse, og for å trygge barna i forhold til hvordan det går med foreldrene. Det kan være viktig for at barnas fantasier om foreldrene erstattes av realitet, og for egen identifikasjon, bakgrunnsforståelse og identitet.

Det er derfor svært problematisk når disse barnefaglige vurderingene settes til side av utlendingsmyndighetene med henvisning til innvandringsregulerende hensyn. Utlendingsnemnda gir imidlertid ikke uttrykk for å oppfatte dette som spesielt problematisk, «Vi har ulike oppdrag,» konkluderer en nemndleder om rollekonflikten med Barnevernet. Denne forståelsen av barnets beste som bare ett av flere hensyn som skal vurderes er fortsatt standard praksis hos Utlendingsnemnda.

I 2012 ble hele Norge kjent med saken til familien Moussa fra Egypt, der foreldrene ble bortvist til Egypt til tross for samværsrett med sine barn, som da var plassert i fosterhjem av Barnevernet. Resultatet ble at kommunen betaler for månedlige reiser og opphold i Norge for foreldrene fra Egypt. Løsningen er kanskje den mest humanitære som kommunen kunne oppnå i lys av de forskjellige etatenes vedtak, men den fremstår verken økonomisk rasjonell eller humanitært optimal.

I samme periode uttrykte den forrige Ap-ledede regjeringen i brev til Utlendingsdirektoratet at: «Det vil være klart uheldig å åpne for at omsorgssvikt kan bli en «brekkstang» for å få opphold i Norge.» Denne «bekymringen» fra den forrige regjeringen har tydeligvis satt seg i veggene i Utlendingsnemnda. Pinlig nok måtte samtidig daværende statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet innrømme at regjeringen faktisk ikke kjente til noen eksempler på slik adferd.

Det er vanskelig å forestille seg at foreldre kommer til Norge med sine barn og mishandler dem bevisst for å miste omsorgsretten, og dermed skaffe seg grunnlag for å få opphold. Det er enda vanskeligere å forestille seg å bygge en forvaltning rundt slike forventninger. Vi konstaterer da også at Utlendingsdirektoratet ved Frode Forfang i dag etterlyser bedre løsninger, så det finnes håp for mer human saksbehandling i nær fremtid.

Samvær er hjemlet i FNs barnekonvensjon

En sentral plassering av barnefaglige vurderinger blir også trukket fram av den nye Høyre/ FrP-regjeringen som et prinsipp som skal styrkes i nye forskrifter; men da må dette vise seg å ha vekt i virkeligheten og ikke bare på papiret. De gode nyhetene for regjeringen er at grunnlaget for klok og humanitær saksbehandling faktisk ligger der allerede i lov- og konvensjonsverk.

NOU 2012:5 (Bedre beskyttelse av barns utvikling) heter det blant annet at:

«Lovens hovedregel om at foreldre og barn skal ha rett til samvær med hverandre ble foreslått av Sosiallovutvalget og er ny etter barnevernloven av 1992. […] I den oppfølgende proposisjonen uttalte Barne- og familiedepartementet at: «Nyere forskning har vist at det i mange tilfelle er svært viktig for barn i fosterhjem å opprettholde kontakt med sine biologiske foreldre, både fordi det er sterke følelsesmessige bånd mellom barna og foreldrene, og for at barnet derigjennom kan få en følelse av kontinuitet i livet sitt. Enkelte forskere har også pekt på fosterforeldres ansvar når det gjelder å hjelpe barnet med å huske sin fortid, nettopp fordi opplevelsen av kontinuitet er viktig for barnet.»

Også FNs Barnekonvensjon garanterer barnets rett til familieliv i tilfeller der Barnevernet overtar omsorgen for det med mindre atskillelse er til barnets beste. Denne samværsretten er nedfelt i artikkel 9, punkt 1: «Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.»

Barnets beste må veie tyngst

Foreningen av tolvte januar er kjent med flere saker der foreldre av barn som er i barnevernets omsorg enten er bortvist eller fortsatt holder stand i Norge på overtid i påvente av ankebehandlinger eller omgjøringsbegjæringer. Disse sakene er først og fremst tragiske prosesser for barna og deres foreldre, men også potensielle diplomatiske og humanitære kriser i emning.

Vi krever at regjeringen ivaretar disse barnas rett på samvær med sine biologiske foreldre og foreldrenes rett på samvær med sine barn, slik som det ville blitt ivaretatt i tilsvarende saker under barnevernet med barn som ikke har asylsøkere eller arbeidsinnvandrere som foreldre.

for Foreningen av tolvte januar

Jarle V. Traavik og Karl Eldar Evang

Reklamer

Legg igjen din kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s