Papirløse og helseløse

Foto: Aftenposten.no

Foto: Aftenposten.no

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari tok i går til orde for at helsepersonell skal anmelde sine pasienter til politiet om de ikke har rett til opphold i Norge. Forslaget er urealistisk og inhumant, og er i direkte konflikt med fagetikken til helsepersonell.

Fagetikken sier at pasienter behandles for å lindre smerte og bekjempe sykdom og lidelse uansett hvem pasienten er og uansett årsak. Den står sterkt hos leger, psykologer, sykepleiere, jordmødre – hos alle som har sitt arbeid med å gi helsehjelp til syke mennesker enten det dreier seg om psykiske lidelser eller somatiske sykdommer. Dette er ikke bare en grunnbjelke i helsepersonells etikk, det er også blant de prinsipper som ligger til grunn for det siviliserte samfunn.

FrPs forslag bryter med taushetsplikten til helsepersonell, som er strengt regulert, og er et direkte angrep på den helt nødvendige tilliten syke mennesker trenger å ha til helsepersonell. Om denne tilliten svekkes i et samfunn har det alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske som er i behov av helsehjelp, og det kan være av betydning for folkehelsen. Forslaget bryter videre med prinsippet som er nedfelt i menneskerettighetene, at retten til helsehjelp er en grunnleggende rett. FNs spesialrapportør på helse spesifiserer at den også gjelder asylsøkere og mennesker som har fått avslag om opphold. Etter gjeldende norsk lovgivning kan ikke helsepersonell straffes for å gi helsehjelp.

Papirløse flyktninger har etter norske forskrifter i hovedsak kun rett til akutt helsehjelp. Det er i tillegg svært vanskelig å få hjelp selv i krise, da du som papirløs ikke har noen fastlege eller annen etablert relasjon til det offentlige helsevesen som bidrar til å fange deg opp.

Unntakene til hovedregelen er få. Gravide kvinner har etter forskriftene rettighet til helsehjelp, likeledes barn og mennesker med smittsomme sykdommer. Når det gjelder barn, er det viktig å huske på at barn med syke foreldre som ikke får hjelp, lider stor overlast, og det er viktig å huske at foreldre uten en tillitsrelasjon til helsevesenet i mindre grad enn andre vil bringe syke barn til lege eller psykolog. Barnas rett til helsehjelp blir dermed mer påstand enn en sikret realitet. Skiftende regjeringer har heller ikke vedtatt noen ordning for finansiering av helsehjelpen.

Et betydelig antall frivillige med helsefaglig bakgrunn har derfor etablert lavterskeltilbud for papirløse migranter i Oslo og Bergen. Disse når imidlertid bare toppen av isfjellet.

Forskning viser at asylsøkere har større sykelighet enn almennbefolkningen. Det henger både sammen med forhold som kan forårsake flukten, som krigstraumer, fengsling, voldtekt, tortur, eller vedvarende utrygghet, men det er vist at det også henger sammen med alvorlige belastninger ved å leve over tid i en uavklart situasjon som asylsøker. Mange kan utvikle psykiske vansker, og psykiske vansker på grunn av tidlige traumer kan bli forverret. Norske myndigheter må erkjenne behovene for helsehjelp hos denne sårbare gruppen, og ta det humanitære ansvaret ved å gi dem de samme helserettighetene som andre mennesker i vårt samfunn.

Når Mazyar Keshvari og Fremskrittspartiet tar til orde for å kriminalisere dette frivillige tilbudet er det menneskefiendtlig politikk og et stort steg i feil retning. Keshvari kommer ikke til å få gjennom dette forslaget. Det gjenstår å se om utspillet skremmer syke mennesker fra å oppsøke lege eller psykolog i større grad enn før, men vi er trygge på at helsepersonell vil avvise forslaget unisont.

 

Karl Eldar Evang (pressetalsmann) og Jarle V. Traavik (styreleder)

 

Reklamer

Legg igjen din kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s