Pull-effekten

På bestilling fra EUs justisdirektorat ble det i 2008 utarbeidet en omfattende rapport om ulike regulariseringsordninger i Europa og effekten av disse. Rapporten ble utarbeidet av «The International Centre for Migration Policy Development».

En av de hovedansvarlige for rapporten, DR. Albert Kraler, deltok i en åpen høring om papirløse immigranter i Stortinget i 2010. Han redegjorde her for at de ikke var registrert mønstre som økt asylstilstrømning som følge av ulike regulariseringsordninger gjort i Europa. Våre folkevalgte er med andre ord gjort kjent med denne informasjonen.

Flere av regulariseringsordningene i andre land i Europa har vært langt mer omfattende enn de som tidligere har vært gjennomført i Norge. Med tanke på at det i den offentlige debatten i Norge brukes som argument at en mer rettssikker og human asylpolitikk vil resultere i økt asyltilstrømning, anser vi det som viktig at slik forskning gjøres mer kjent.

Funnene viste også  at asylsøkere ikke planlegger fremtiden sin slik det gjerne fremstilles. Dersom man flykter vekk fra diktatur og krigssituasjoner så forventer folk å få beskyttelse. Det er ikke dokumentert at mennesker på flukt planlegger med at man får avslag og kalkulerer med flere års ventetid.

Rapporten kan leses her.

Reklamer