Skal multihandicappede Dritan Kreshpaj sendes til Albania? Nei!

(Klikk på bildet for å forstørre og lese artikkelen i Adressa fra mandag 17. februar 2012)
Teksten fortsetter nedenfor.

Dritan artikkel adressa

Styret i Foreningen av tolvte januar har siden tidlig i 2011 vært engasjert i albanske Dritan Kreshpajs sak. Dritan er papirløs.

Han har Downs syndrom, er døv, sliter med psykiske lidelser og har omfattende nyreskader. Han kom til Norge i 2005 for medisinsk behandling. Han har ingen nær familie i Albania. Dritans nyrer fungerer dårlig og han har antatt 40% nyrekapasitet, under bestemte kost, drikke og medisineringsrutiner. Slike nyrer tåler ikke medisinering godt. Overbelastes nyrene, kan de svikte fullt og helt.

Han er redd for Albania og har vonde minner fra albanske institusjoner. Når han blir redd skader han seg. Han utagerer, gråter og blir sint – og han blir psykotisk. I Norge har han fått behandling som gjør at han har sluppet tung medisinering mot utagerende eller psykotisk atferd. Derfor fungerer nyrene hans så godt som de gjør i dag.

Norge vil nå sende Dritan til Albania. Vekk fra alle han er glad i og som kjenner ham. Vekk fra alle som han kan «snakke» med ved hjelp av noen få tegn, vekk fra alle som ser når han blir urolig og spør om Albania, og som vet hvordan Dritan kan bli rolig igjen, uten medisiner. Faren for uttransportering er overhengende.

Ett av momentene som er helt vesentlig i forhold til en vurdering av om han kan få opphold på humanitært grunnlag, er å få greie på hvor omfattende og alvorlige Dritans psykiske lidelser er. Fordi han er papirløs (fått avslag på søknad om opphold) har han ikke rett til helsetjenester, og da heller ikke spesialisthelsetjenester, som en slik utredning er.

Nå har vi inngått en avtale med en psykologspesialist med dette som spesialfelt, som er villig til å gjøre utredning i sin private praksis. Dette koster penger, og de pengene har ikke Dritan.

I løpet av kun tre dager ble det samlet inn 7500 kroner til å få laget en omgjøringsbegjæring for Dritan. Den er sendt, og ytterligere utredninger ettersendes. Nå håper vi på deres hjelp til å samle inn nok penger til å dekke utgiftene til spesialisterklæringen.

Vi har ikke full oversikt over kostnadene til dette enda, men om vi klarer 10 000.- i første omgang, er vi et godt stykke på vei.

Vi blir veldig glad på Dritans vegne for alle små og store beløp som settes inn på Foreningen av tolvte januars konto; 1503.28.28024 , merket «Dritan Kreshpaj, utredning».

For de som vil lese mer om Dritan Kreshpaj og hans historie og tilstand;
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread128340/#post_128340

Reklamer