Rjukans himmel er full av stjerner

Rjukans barn av regnbuen

Rjukans «barn av regnbuen» synger sammen med Odd Martin Landstad

For et trøkk! Og for en optimisme og glede!

For Rjukan gjelder kun ett! Verona skal hjem, Mahdi skal ingen steder! Det var intet rom for tvil i Rallarhuset da barna sto på scenen med sang, dans og smittende humør.

Mahdi og venner

Mahdi og venner

Støttegruppen for Mahdi Shabazi trommet sammen til støttemarkering tirsdag 2o. november.  I det smekkfulle «Rallarhuset» var det variert underholdning og god stemning, dog med en alvorlig undertone: Bygda kjemper for å få ni år gamle Verona og hennes familie hjem til Norge samt for å beholde Mahdi trygt her.  I begge sakene er hensynet til barnets beste feid fullstendig til side av de etterhvert altfor kjente «innvandringsregulerende hensyn».

Dette lokale engasjementet er en av mange viktige elementer i den gryende folkebevegelsen for en mer menneskelig asylpolitikk, etter FNs konvensjoner.  Hva er det som skjer? Jo, folk blir kjent og nære venner med disse menneskene, som kommer reisende langveisfra for å søke trygghet. Folk, uavhengig av politisk ståsted, oppdager at dette er mennesker som dem selv.  Det skjer i Tromsø, i Bergen, på Moelv, i Vang, på Ski, i Rjukan, ja over hele landet gror støttegruppene fram.

Barn med gnistrende engasjement

Gnistrende engasjement og stort trøkk blant Rjukans barn

I Rjukan er det ildsjeler som Anniken Bakke, Ruth Dahl og Sanja Pasovic som leder an. Arrangementet i Rallarhuset bød på variert program: Danseoppvisning med barna, appeller ved Ruth Dahl som er  støtteperson for familien Shabazi, ved Erik Conradi, Oslomann, familiefar og engasjert borger.  Jon-Øivind Storaker (undertegnede) fra Foreningen av tolvte januar holdt også appell.

Barnedans

Fart og rytme på scenen når jentene svinger seg

Visesangerne Tove Fedt og Torgeir Pettersen framførte viser, sistnevnte bl.a. med et beskt angrep på dagens politikk i visa «Farvel solidaritet».  Forfatteren Åsne Linnestå leste opp fra sin nye bok «Morsmål», en roman om møte med det ukjente og fremmede, en roman skrevet i poesispråk med mystikk og spennende billedbruk.

Beundrende blikk fra publikum

Beundrende blikk fra publikum

Signe Eira framførte egne dikt før Ruth Dahl satte ord på det alle egentlig var enige om fra før: Vi skal vinne!

Odd Marin Landstad og barna framførte tilslutt «Barn av regnbuen» i allsang med publikum.

Takk for et flott arrangement!

Bilder på Facebook HER.

Reklamer