Kort hyggelig beskjed

Fredag 5. oktober kom denne hyggelige beskjeden: Familien Shabazi er innvilget fri rettshjelp!

Foreningen av tolvte januar vil hermed gratulere familien!

Rjukan lar ikke sine barn i stikken

Reklamer