Åpent brev til Amnesty Norge: Iranere som tvangsreturneres uten pass

For et år siden lovet Amnesty Norge på prinsipielt grunnlag å følge opp den praksis at Norge tvangsreturnerer iranere som ikke har pass, utstyrt med norske reisedokumenter. I året som har gått har det vært flere nye slike hendelser uten at vi har hørt noen reaksjon.

Amnesty Norge: Hva er status på deres oppfølging?

Åpent brev til Amnesty Norge
v/ Generalsekretær John Egenæs

I september 2011 ble fire avviste iranske asylsøkere deportert til Iran på provisoriske reisedokumenter utstedt av norske mundigheter. De hadde altså ikke pass, noe som normalt er nødvendig for å få slippe inn i Iran uten risiko for forfølgelse fra det iranske regimet.

Gruppen som senere er blitt til Foreningen av tolvte januar gikk den gang ut med hardt press mot Amnesty Norge for å få deres støtte til en aksjonering i sakens anledning. Dette førte til en uttalelse på Amnesty Norge sin nettside, hvor de blant annet sa følgende:

– Etter en samlet vurdering og i samråd med advokaten gir ikke informasjonen vi har i dag grunnlag for at vi skal iverksette noen aksjon for å forhindre retur til Iran, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og fortsetter:
– Vi kommer imidlertid på prinsipielt grunnlag til å følge opp det faktum at to av iranerne mangler iransk pass og vil måtte reise på norske reisedokumenter. Det innebærer en risiko for at iranske myndigheter vil kunne avvise de to og at de da vil måtte returnere til Norge. En slik eksperimentell praksis vil kunne anses som lite human. To av de fire skal nå ha blitt returnert.

Amnesty vil fortsatt være i tett dialog med advokaten særlig med tanke på en videre oppfølging av den ene av iranerne.

Det har nå gått et år. Idag meldes det fra det iranske eksilmiljøet at to iranere er returnert denne uken, minimum en av de skal være sendt på norske reisedokumenter. Vedkommende skal være aktiv opposisjonell i forhold til det iranske regimet. En tredje har fått returen midlertidig utsatt.

Vi er også kjent med flere episoder i løpet av året som har gått hvor iranere er forsøkt returnert uten ordentlige reisedokumenter, er blitt avvist ved grensekontrollen i Teheran, og har måttet bli med tilbake til Norge.

Det er vel kjent at det er betydelig risiko for opposisjonelle ved retur til Iran. Det er også kjent (Landinfo-notat; link) at det i Iran anses som en forbrytelse i seg selv å ha søkt asyl i andre land. Å ankomme iransk grensekontroll uten pass, på norske provisoriske reisedokumenter vil derfor være et sterkt signal til iranske myndigheter, som utsetter vedkommende for betydelig risiko.

Foreningen av tolvte januar er derfor tilfreds med at Amnesty Norge for et år siden lovet å følge opp dette på prinsipielt grunnlag, og anmoder med dette Amnesty Norge om å rapportere tilbake om status på denne oppfølgingen.

Det er også av interesse å vite hva Amnesty Norge har gjort med tanke på å følge opp den ene av iranerne som ble tvangsreturnert i september 2011 – slik dere lovet å gjøre.

Vi imøteser deres snarlige svar,

Vennlig hilsen
Foreningen av tolvte januar

Reklamer