Sandefjord kommune baner vei for asylbarna

Sandefjord kommune viser i praksis hva barnefaglig kompetanse har å si for barns oppvekstkår,  og tolker Barnehagelovens § 12a andre ledd med barnets beste i fokus.

Mats Fernando Liland, Miljøterapeut:

– Det er meget interessant at Sandefjord kommmune i praksis har  innført barnehagerett til asylbarn. Sandefjord kommune  har tolket Barnehageloven § 12a andre ledd slik at «bosatt» betyr «oppholdssted», og ikke som bosatt i Utlendinglovens forstand.

Kunnskapsdepartementets høring kom 28.05.2009, med høringsfrist den 07.08.2009.  Sandefjord sendte sin høringsuttalelse  17.07.2009 og skriver i denne om rett til barnehageplass for barn av asylsøkere:

«Begrepet bosatt slik det følger av Utlendingsloven er ikke et allment kjent begrep og det virker fremmed at departementet velger en slik tolkning av ordet i Barnehageloven. De aller færreste barn som bor i Sandefjord kommune har status som bosatt etter Utlendingsloven; tvert imot. Det er derfor vår oppfatning at Barnehageloven benytter ordet bosatt i den allmenne betydningen.»

– Jeg skulle ønske alle kommuner gikk inn for denne tolkningen.  Det er på tide asylbarn også får rett til barnehageplass, noe annet er systematisk diskriminering (et brudd på barnekonvensjonens artikkel 2). Asylbarn er først og fremst barn. De bør få det samme pedagogiske tilbudet som alle andre barn. Barnehage er særlig viktig for sårbare grupper. Og det vil være positivt for barna uansett om de får opphold eller ikke.

Mats Fernando Liland

Reklamer