Fullt hus på Blå i Oslo

Litteratur på Blå inviterte til temaaften om to aktuelle bøker innenfor asylfeltet:
Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg (Tine Poppe, Kari Gellein m.fl) og
Svarteboka (Rune Berglund Steen)

Fullt hus på Blå

Fullt hus med interesserte tilhørere

Dette er to bøker som belyser norsk asylpolitikk og dens konsekvenser for de berørte menneskene.  Begge de to forfatterne tegnet et lite hyggelig bilde av norsk asylpraksis anno 2012. Den politiske interessen og engasjementet er fraværende, det er liten interesse for menneskeskjebnene. Men folk, særlig barn lider med årelang venting i uvisshet på asylmottak. Det folkelige presset for en annen politikk er  fraværende.  Likevel ser de lyspunkter i opinionen, det kan være tegn til endring blant folk.

Fra v: Martin Grüner Larsen (kveldens vert), Rune Berglund Steen og Kari Gellein

Rune Berglund Steen mener at den siste tiden har avdekket en uforståelig stivsinnet og hard forvaltningspraksis. Både Yalda-saken og Thien Thi Vo – saken inneholder atypiske elementer, å innvilge opphold her ville ikke skapt presedens eller press mot asylinstituttet overhodet. Hvorfor velger myndighetene å gå så hardt fram?

Kari Gellein trakk fram eksempler fra familier de hadde møtt mens de holdt på å samle stoff til boka. I en familie sa sønnen på 9 år: «Jeg er aldri glad!» På spørsmål om han noen gang hadde vært glad svarte gutten: «Jo, for mange år siden, når pappa hadde jobb og han av og til hadde med seg leker hjem.»

Mohammad Othman

Mohammad Othman, kjent palestinsk fredsaktivist på Oslobesøk. Her blant publikum med spørsmål til panelet.

Reklamer