UNE tvinger Yalda til ny runde i retten. Støtt henne!

Yalda Bahadori

Yalda Bahadori

Yalda Bahadori og familien vant over Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo Tingrett 17.august. På ankefristens siste dag valgte UNE høyst overraskende å bringe saken videre til Lagmannsretten.

Runden i Tingretten har påført familien nærmere 95.000 kr i utgifter.  Det vil påløpe nye kostnader i kommende rettsrunde dersom familien ikke innvilges fri rettshjelp.

Dette er en høyst ulik David mot Goliat – kamp, UNE har til enhver tid et stort antall skarpskodde jurister, dedikert til å vinne enhver sak i rettsapparatet. Familien er uten inntekter, og de er avhengige av økonomisk støtte for å føre kampen videre.  Dette er en ytterst viktig kamp, så langt har stortingsmeldingen «Barn på flukt» ikke gitt synlige resultater i UNEs praksis. Rettsbehandling er trolig eneste metode for få UNE til å endre kurs.

Vi oppfordrer derfor alle til å støtte familien økonomisk.

Bidrag kan gis til støttekonto:

Kontonr: 1203 80 59961
Kontonavn: La Yalda bli i Norge
Lenkesamling Yalda

Reklamer