Vi ønsker nystiftede «Rettferdighet i asylpolitikken» (RIA) velkommen!

Torsdag 31. mai ble Rettferdighet i asylpolitikken (RIA) stiftet

I snart ett og et halvt år har det vokst fram et voldsomt engasjement i Stavanger for de papirløse, spesielt fra Etiopia og Eritrea. Det startet i nærmest i samme øyeblikk som et par–tre hundre papirløse eritreere og etiopiere i Rogaland mistet retten til skattekort med det resultat at de ikke lenger kunne jobbe og forsørge seg selv.

RIA skriver på sin nettside:

Dette er noen av de overordnede målene RIA skal jobbe for:

  •  RIA skal i nært samarbeid med andre organisasjoner og støttenettverk bidra til at Norge respekterer FNs konvensjoner for flyktninger, tortur og vern av barns rettigheter. Internasjonal rett i asylspørsmål skal også gjelde i Norge.
  •  RIA skal bidra til at etablerte regler for korrekt saksbehandling av asylsøknader blir fulgt. Offentlig godkjent tolk i asylsøkerens språk og norsk skal være til stede ved politiets første avhør ved ankomst til landet. Oppnevnte advokater skal komme asylsøkeren i møte og holde en akseptabel faglig standard. All informasjon om asylsøkerens situasjon skal bli vurdert på objektivt grunnlag. Her som i annen rettspraksis skal tvilen komme tiltalte til gode.
  • RIA skal drive informasjonsarbeid om situasjonen for papirløse flyktninger.
  • RIA skal være en aktiv støttespiller for Røde Kors og andre organisasjoner for om mulig å opprette et eget helsetilbud for papirløse flyktninger i Rogaland med hovedvekt på Stavanger/Sandnes regionen.

Styreleder er Terje Høyland, som til daglig er utenlandssjef i IMI-kirka.

Les mer fra stiftelsesmøtet torsdag i Aftenbladet.no.

 

 

Reklamer