Pressemelding: I anledning regjeringens signaler om stortingsmeldingen «Barn på flukt»

Foreningen av tolvte januar ser viktige fremskritt i de signalene som nå kommer fra regjeringen i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen «Barn på flukt».

Det førende prinsipp må være å følge gjeldende internasjonale konvensjoner samt norske lover og regler slik de var ment å bli brukt da de ble skrevet.

Signalene fra regjeringen tilsier at barns beste skal vektlegges langt tyngre enn i dagens strenge praktisering av regelverket.

Det spriket som regjeringen med dette vil tette mellom lovgivning og praksis er imidlertid et problem som ikke bare rammer asylbarn, men er et gjennomgående problem i dagens praksis innen utlendingsforvaltningen.

Asylinstituttets legitimitet sikres best ved å styrke rettssikkerheten i asylsaker i parallell med fokus på kortere behandlingstid, slik at vi unngår slike fatale avvik som vi har sett for mange eksempler på.

For å sikre en rettferdig behandling må praksisendring i henhold til meldingen innføres så raskt som overhode mulig.

En svakhet vi merker oss i meldingen er at det ikke gis tydelige signaler om når nok er nok, og når asylbarns tilknytningstid uansett skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. Foreningen av tolvte januar ønsker en presisering på dette.

Reklamer