Til deg som vil støtte Yalda!

Yalda

Pengestøtte

Både Yalda i Tromsø og Nathan i Bergen representeres av advokat Arild Humlen som har utmerket seg i kampen for asylbarnas rettigheter. Han har overtatt etter advokat Cecilie Schjatvet. Hvordan det går med disse to sakene, vil være av stor betydning for de resterende 450 barna som er i samme situasjon i Norge. Yaldas stevning blir levert til uken. Støttegruppa har dermed fått ekstra utgifter til advokat. Det haster med å samle inn penger for å betale Humlen.

Kampen er ikke over, og gruppa gir seg ikke! Barna skal bli – Yalda skal bli.

Pengene vil i hovedsak gå til advokat, men også livsopphold til familien. Hvor lenge det er behov for penger, er avhengig av når sakene er løst.

Støttegruppa ønsker seg faste bidrag hver måned, i første omgang ut 2012. ALLE MONNER DRAR!

Det betinger at du oppretter et fast oppdrag i din nettbank, alternativt overfører pengene selv hver måned. Støttegruppa ber også om at du sender e-post til: stottegruppenyalda@gmail.com med ditt navn og din e-postadresse, og hvor stort beløp du velger å bidra med. Om sakene løses før årsskifte vil du få beskjed, slik at faste trekk kan opphøre.

Du bli oppdatert hver måned i f. t. hvordan saken står.

Støttegruppekonto: 0539 59 40904.
Kontaktpersoner: Eva Gran 90011532Ronja Trolie 95075256

Støttegruppa for Yalda og Allan takker for alle økonomiske bidrag som er kommet inn så langt!

I løpet av noen få måneder har støttearbeidet rundt Yalda sett mange resultater:

Gruppa har stått 16 lørdager på stand. De har bred støtte lokalt fra blant annet Ap lokalt, AUF, LO i Tromsø, biskop Per Oskar Kjølås, ordfører Jens Johan Hjort samt kommunestyret.

Engasjement

Lokale kulturarbeidere har laget både film og sang om Yalda (se linker nederst). Yalda har møtt både Heikki Holmås og Jonas Gahr Støre. Det var markering i Tromsø 16. mai – som en del av nasjonal markering. Konferansen «Barn på flukt» ble arrangert av oss i Litteraturhuset 4. mai (finanisert av diverse organisasjoner), der 8 støttegrupper fra hele landet møttes. Det er antydninger til et nasjonalt opprør til støtte for barna, og stortingsmeldingen «Barn på flukt» forventes å være klar før sommeren.  VI GIR OSS IKKE! er støttegruppas motto.

Facebook: Hasteaksjon for Yalda

Underskriftskampanje på nett: La Yalda og foreldrene bli i Norge!

Se Yaldas film

Hør Yaldas sang

Jan Erik Vold:

To dikt

ENKEL  SPRÅKLÆRE

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr
å sende pakken

tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake

til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende

Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.

ENKEL RETTSLÆRE

Utlendingsloven, paragraf
69, gyldig
fra 15. mai
2008, sier: «En norsk statsborger kan ikke

utvises. En utlending
som er født
i riket
og som senere uavbrutt har hatt

fast bopel
her, kan ikke utvises.» Konklusjon: Norge bryter
mot Norges lover
om Norge nekter opphold

for Nathan Eshete, 7 år, født på Stord
som ikke har
bodd noe
annet sted enn i Norge.

Reklamer