Vil du støtte Leah?

Leah og datteren (Foto: NRK)

Fra støttegruppen til Leahs facebook-side kan vi lese:

«Leah» er en ung nigeriansk kvinne som vokste opp uten skolegang og i svært fattige kår.

Som 14-åring ble hun offer for menneskehandlere som fraktet henne til Italia hvor hun i mange år ble utsatt for grove krenkelser.

I 2008 kom Leah til Norge.

I 2010 ble hun fanget opp av det statlige prosjektet for ”reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse” (ROSA), som tilbyr assistanse for kvinner utsatt for menneskehandel. Hun var da gravid, og fødte en datter i Bodø våren 2010.

UDI har bestemt at hun og datteren skal sendes ut av Norge – tilbake til Italia – med henvisning til Dublin-konvesjonen.

I Bodø bygges det nå nettverk rundt henne, hun deltar aktivt i ulike sammenhenger og får opplæring.

Dagen før utsendelsesdatoen 22.mars, fikk hun kontrabeskjed fra Politiets Utledningsenhet om at hun får bli inntill videre.

2.april 2012 ble utkastelsesvedtaket iverksatt og hun og datteren ble assistert ut av landet.

https://www.facebook.com/beskyttleah

Les også denne artikkelen:
http://www.NRK.no 17.5.2012
–Hun er overlatt helt til seg selv

Du kan gi din støtte her:

Kontonr: 4516.21.13902

Kontohaver:Eli Skintveit

Reklamer