Heikki Holmås advarer mot retur

Utviklingsminister Heikki Holmås  har vært på besøk i Etiopia, og uttaler seg klart om risikoen for opposisjonelle;

“La det være sagt med en gang. Etiopia er et autoritært styre. Det er bare én representant fra de opposisjonelle i parlamentet, og flere pressefolk har måttet flykte fra landet. Det er ingen tvil om at mange opposisjonelle vil løpe en risk ved å returnere.”

Han understreker at han er utviklingsminister, og at det er i denne rollen han forsøker å bedre menneskerettssituasjonen i Etiopia.

Nathans mamma og pappa er opposisjonelle journalister med avslag på opphold i Norge. Nathan er barn av opposisjonelle journalister, og skal være beskyttet både av Barnekonvensjonen og av Utlendingslovens §69.

Vi forventer at han får utsatt iverksetting på uttransportering fram til domstolene har hatt anledning til å vurdere hans rettslige stilling, og lovenes anvendelse.

Reklamer