Forelesningsnotater og navneliste fra konferansen «Barn på flukt», Litteraturhuset i Oslo 4. mai 2012 (Oppdatert)

Asylbarn

Navneliste

Medlemmer fra ulike støttegrupper: Lenke
(Ikke alle personene i navnelista deltok på konferansen.)

Forelesningsnotater

Jon Ole Martinsen, NOAS
«Historien om de lengeværende barna: Hva handler dette om? Hvilke løsninger finnes”
Lenke lysbilder   Lenke notater

Bård Berg, støttegruppa for Yalda
«Grasroterfaringer og lokalt støttearbeid»
Lenke lysbilder      Lenke notater

Elin Saga Kjørholt, Norsk senter for menneskerettigheter
«Barnekonvensjonens påvirkning av utlendingsfeltet og saker vedrørende barn»
Lenke notater

Janne Raanes, Redd Barna
«Fra lyttende til avvisende»
Lenke lysbilder

Aina Basilier Vaage
«Asylbarn og psykisk helse – betyr det noe?»
Lenke lysbilder 

Øvrige forelesningsnotater

Øvrige forelesningsnotater vil bli lagt ut etter hvert som de (forhåpentlig) blir levert via støttegruppen for Yalda.

Reklamer