Grønn sløyfe mot asylpolitikken

Tolvtejanuar støtter aksjonen Grønn sløyfe mot asylpolitikken.

Bær grønn sløyfe 16. mai i protest mot tvangsdeportasjon av barn.

NB! 17. mai anbefaler vi vanlig 17. mai-sløyfe med de norske fargene!

Lenke til aksjonens Facebookside

Reklamer