Rødt: La Nathan fra Arna og de andre asylbarna bli!

Bjørnar Moxnes, leder av Rødt

Bjørnar Moxnes, leder av Rødt

Uttalelse vedtatt på Rødts landsmøte 4. – 6. mai:

La Nathan fra Arna og de andre asylbarna bli!

Rødt tar sterk avstand fra vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE) om at Nathan fra Arna og familien hans skal kastes ut av landet.

UNE har åpenbart ikke lagt vekt på at Nathan har levd hele livet sitt i Norge, og bryter dermed med prinsippet om at barns tilknytning til riket skal være et grunnleggende hensyn i asylsaker som gjelder barn. Nathan har gitt et ansikt til alle de 450 barna som har havnet i en håpløs situasjon på grunn av regjeringas alt for strenge asylpolitikk. Det er fortvilende at regjeringa og UNE ignorerer forpliktelsene Norge har etter barnekonvensjonen for å skremme andre fra å søke beskyttelse i landet.

Stoltenberg fikk en soleklar beskjed fra de 10 000 som var på Torgalmenningen i Bergen den 1. mai: Tre år er nok, la asylbarna bli! Venner, naboer og lokalsamfunn reagerer på at barn som er født og oppvokst her skal kastes ut til en uviss fremtid i land de aldri har vært i. Rødt slutter seg til disse protestene, og oppfordrer regjeringa til å ta politisk grep for å sikre opphold til barn som fortsatt er her tre år etter at de eller familien fikk avslag.

Inntil stortingsmeldinga om barn på flukt kommer, må alle saker som involverer barn stilles i bero. Vi advarer samtidig mot en stortingsmelding som bare oppsummerer dagens praksis, og etterlyser konkrete endringer i politikk og praksis. De folkelige bevegelsene for en menneskelig asylpolitikk er avgjørende for å presse fram slike endringer. Det er på tide med et asylopprør!

Reklamer