– Jens Stoltenberg beklager fortiden, men gjør nye overgrep i nåtiden.

 I en kommentar i Klassekampen 10. april 2012 trekker professor Arne Johan Vetlesen paralleller mellom Stoltenbergs beklagelser på Holocaustdagen og de overgrep landets ledelse nå utøver mot dagens utstøtte: asylsøkende flyktninger i dagens Norge.

I minnetalen sin sa Stoltenberg blant annet:

Det var nordmenn som arresterte. Det var nordmenn som kjørte bilene. Og det skjedde i Norge.

Slik skal vi ikke ha det i Norge. Å verne utsatte grupper mot vold og trusler er et oppdrag for fellesskapet. Det skal være trygt å være jøde i Norge. Ingen – intet menneske, ingen minoritet – skal behøve å leve i frykt her i landet.

Vetlesen siterer til slutt i kommentaren sin Jan Erik Volds dom over Stoltenberg i saken om asylbarna:

…en mann med hjerte av stål og dårlig situasjonsoppfattelse.

Les hele artikkelen fra Klassekampen her.

Reklamer