Asylbarna splitter AP

Statsminister Jens Stoltenberg har bare åtte fylkeslag med seg når han vil kaste ut asylbarna. Sju fylkeslag mener han bør vente på en ny asylpolitikk for barn.

Sakset fra:
Dagbladet 26.03.2012

Skrevet av:
Veslemøy Lode

Nå tror valgforsker Frank Aarebrot at Ap-leder Stoltenberg kan snu og utsette utsendelsen av de mange asylbarna til Etiopia.
Etter Helgas mange årsmøter i fylkeslagene til det største regjeringspartiet er det nå blitt helt tydelig: Saken om asylbarna splitter Ap.
Splitter Ap
En opptelling Dagbladet har gjort viser at statsminister Jens Stoltenberg har støtte fra åtte fylkeslag til fortsatt tvangsutsendelse av barna.
Sju fylkeslag ber Stoltenberg vektlegge barnas hensyn i større grad eller sier ren ut at han bør vente med å sende ut asylbarna til Stortinget har ferdigbehandlet ny politikk i Stortinget.
Totalt er det dermed 15 fylkeslag som har gjort vedtak. Fire lag har ikke gjort vedtak.
– SV trenger seier
Mange i Ap håper nå at Jens Stoltenberg vil lytte til de mange fylkeslagene som har gjort vedtak om at utsendingen av de litt over 450 asylbarna kan bli stilt i bero inntil Stortinget har behandlet stortingsmeldingen «Barn på flukt». En av dem som nå tror at Stoltenberg vil snu, er valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot:
– Det er mye som tyder på at han vil foreta seg noe, og at han vil ta hensyn til SV, Sp og ikke minst splittelsen i sitt eget parti. Det er på tide at han viser at regjeringen også har en menneskelig side, sier Aarebrot til Dagbladet.
Og legger til:
– Den nye barneministeren Inga Marte Thorkildsen har tydelig signalisert at SV trenger en seier i denne saken.
Aarebrot mener Stoltenberg kan finne et kompromiss i at bare Norge har en utleveringsavtale med Etiopia. Det kan være en løsning å vente til også EU har en slik avtale.
Talte Faremo midt imot
Under Sør-Trøndelags årsmøte lørdag var det mange som fra talerstolen talte gjest og justisminister Grete Faremo midt imot.
Til slutt vedtok laget en enstemmig uttalelse i går hvor de ber regjeringen endre praksis slik at barnas beste i større grad blir vektlagt foran innvandringspolitiske hensyn.
-I påvente av stortingsmeldinga ber Sør-Trøndelag Ap om at saker som omhandler barn som har vært i Norge i fem år eller mer, stilles i bero til meldingen er behandlet, heter det.
Også Sogn og Fjordane Ap mener Stoltenberg må snu i asylsaken.
– Disse barna er veldig godt integrert i Norge. Mange av dem er født her. Derfor har vi gjort et vedtak om at disse barna bør få bli inntil stortingsmeldingen blir behandlet i Stortinget, sier Ap-leder i Sogn og Fjordane Ap, Nils P. Støyva.
Det var i går ikke mulig å få en kommentar fra statsminister Jens Stoltenberg.
Reklamer