Gi asylbarna opphold

Representantskapet i LO Sandefjord mener at regjeringen må stille sakene til de 450 asylbarna i bero til Stortinget har fått behandlet stortingsmeldingen ”barn på flukt”.

Situasjonen med barn uten oppholdstillatelse, men med lang oppholdstid i Norge er særlig vanskelig. Barn knytter seg raskt til nye steder og mennesker. De lærer seg språk og tilpasser seg kulturelle ulikheter langt raskere enn voksne, samtidig som barn raskere glemmer forholdene i sitt hjemland.

Representantskapet i LO Sandefjord vil understreke de særlige forpliktelsene Norge har til å vurdere barn som selvstendige individer. Barn som har bodd lenge i Norge må få en individuell behandling, etter Utlendingslovens § 38. ”Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket”.

En rimelig tolkning av Utlendingslovens krav om ”sterk tilknytning” til Norge tilsier at alle disse barna har en rett til å bli i Norge. Mener man noe annet, får man vedta en annen lov.

Etter FNs barnekonvensjon er det hensynet til barnas beste som skal veie tyngst. Det er åpenbart at barn som har bodd mesteparten av sitt liv i Norge, har en særlig tilknytning til riket. Representantskapet i Lo Sandefjord mener det er feil å sende asylbarna på flukt ut av landet til en usikker framtid.

Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år på asylmottak. For barna er dette en umennesklig tilværelse, og den største utfordringen er den lange saksbehandlingstiden til UDI. Regjeringen må avklare situasjonen til disse barna. Barna har ikke gjort noe annet galt enn å bli født inn i familier på flukt eller på jakt etter en bedre tilværelse. Det er feil å straffe barna for foreldrenes handlinger.

Vi mener at asylbarna og deres familier må få opphold og mulighet til å skape seg en framtid i Norge.

Representantskapet i LO Sandefjord

Reklamer