Ambjørnsen: «Dette er et overgrep mot barn»

Forfatter Ingvar Ambjørnsen (55) tror stadig flere vil protestere når situasjonen til de 450 asylbarna går opp for dem. Dette har blitt en så stor sak på grunn av enkeltpersoner og folk i nærmiljøet som har sett seg lei på systemet, sier Ambjørnsen.

(Dagsavisen, 12. mars 2012)

Som norsk statsborger kan jeg ikke sitte rolig og se på at regjeringen returnerer små barn til land de aldri har vært i før, sier forfatter Ingvar Ambjørnsen.

For noen måneder siden skrev han om de papirløse barna i sin faste spalte i VG. Tittelen lød «En stor skam». Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Jeg fikk voldsomt med positive tilbakemeldinger. I 17 år har jeg tatt opp alt mellom himmel og jord i spalten, men jeg har ikke opplevd å få så mange tilbakemeldinger før. Jeg ble veldig overrasket over det glødende engasjementet som er der ute, sier Ambjørnsen.

Ambjørnsen tror regjeringen har en dårlig sak, og minner om at asylbarna har støttespillere i de fleste leire, på tvers av gamle skillelinjer.

– Det er ganske historisk at det hersker enighet om en sak fra Blitz via Bisperådet til langt inn i Frp. I denne gruppa er det folk som har totalt forskjellige oppfatninger av norsk innvandringspolitikk, men de enes om de 450 barna.

Ambjørnsen har vanskelig for å forstå hvordan regjeringen i praksis skal tvangsreturnere barna, uten å opprøre lokalmiljøer over hele Norge.

– Jeg vet ikke helt hva myndighetene forestiller seg. Det kunne ha gått stille for seg hvis det ikke hadde vært oppmerksomhet om dette, hvis det ikke hadde vært skriverier og tromming på Facebook. Nå kommer det ikke til å gå stille for seg, sier Ambjørnsen.

Les hele artikkelen her.

Reklamer