Støtte fra den europeiske antirasistiske bevegelsen til Palestinerleiren

(Pressemelding 8. mars 2012)

I forbindelse med sitt årsmøte har the European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) besøkt Palestinerleiren i Oslo. Beboerne tok imot lederne av den antirasistiske bevegelsen i mer enn 20 europeiske land, og delte sine historier og sitt syn på den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

Etter å ha besøkt Palestinerleiren, finner EGAM og dens medlemsorganisasjoner det nødvendig å uttrykke vår overraskelse over den harde behandlingen som palestinske flyktninger nå mottar i Norge. Norge har generelt et godt rykte for å fremme menneskerettighetene på den internasjonale arenaen. Vi er bekymret for at denne internasjonale innsatsen ikke speiles av den nødvendige respekt for menneskerettighetene nasjonalt når det gjelder noen av de mest marginaliserte gruppene i våre samfunn, her representert ved palestinske asylsøkerne.

– Generelt er vi svært bekymret over de mange negative tiltakene som påtvinges flyktninger på tvers av Europa, ofte påvirket av populistiske bevegelser mot innvandring eller også av det ekstreme høyre. Samtidig som vi respekterer statenes rett til et kontrollert og styrt asylsystem, mener vi at de harde tiltakene som palestinske asylsøkere møter i Norge ikke er forenlige med en positiv visjon av våre samfunn som åpne, tolerante og med full respekt for menneskerettighetene, sier Benjamin Abtan, generalsekretær i EGAM.

Videre ønsker organisasjonene å uttrykke vår respekt for leiren som et viktig instrument for å gi en stemme til palestinske asylsøkere i Norge, og for beboernes veldige innsats for å vise frem sin situasjon på en måte som er både fredelig og effektiv.

Som konklusjon oppfordrer vi den norske regjeringen til å gjennomgå sin nåværende politikk overfor palestinske asylsøkere for å forsikre seg om at den er i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

EGAM er en paraplyorganisasjon med medlemmer i 30 europeiske land. Det norske medlemmet er Antirasistisk Senter.

Signatures:
SOS Racisme (France)
Mjaft! (Albania)
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) (Austria)
Kif Kif (Belgium)
Youth Initiative for Human Rights (Bosnia-Herzegovina)
Amalipe Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance (Bulgaria)
Bulgarian Helsinki Committee
Youth Initiative for Human Rights (Croatia)
SOS Mod Rasisme (Denmark)
Estonian Institute for Human Rights
RASMUS Network against Racism and Xenophobia (Finland)
Greek Forum of Migrants
NEKI (Hungary)
SOS Razzismo (Italy)
Youth Initiative for Human Rights (Kosovo)
Latvian Centre for Human Rights
Youth Initiative for Human Rights (Montenegro)
Forum for Social Diversity (Poland)
Romani CRISS (Romania)
Minority Centre (Serbia)
Youth Initiative for Human Rights (Serbia)
L’udia proti rasizmu (Slovakia)
Ekvilib institute (Slovenia)
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Centrum mot racism (Sweden)
Antirasistisk Senter (Norge)

Contact Persons:
Benjamin Abtan, General Secretary, EGAM: + 33 7 60 83 20 80
Kari Helene Partapuoli, Director, Antirasistisk Senter: 41 32 49 02.

Reklamer