Felles appell for Yalda

Tromsø, mandag 27.2.1012

Ordfører Jens Johan Hjort og biskop Per Oskar Kjølaas sender en felles appell til statsminister Jens Stoltenberg i håp om at 9-årige Yalda kan forbli tromsøværing.

Appellen sendes tirsdag 28. februar både til statsministeren og til justisminister Grete Faremo. Ordføreren i Tromsø og biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme har begge engasjert seg sterkt i Yalda-saken som har vakt oppsikt og sterke reaksjoner i Tromsø. To dager før sist julaften gjorde Utlendingsnemnda et vedtak om at Yalda skulle sendes ut av Norge. 9-årige Yalda Bahadori har bodd mesteparten av sitt liv i Tromsø sammen med moren fra Moldova og faren fra Afghanistan. Vedtaket fra Utlendingsnemnda gjør at familien splittes. Yalda skal sendes ut sammen med moren og faren til Afghanistan.

Avslag på søknad om oppholdstillatelse.
Både Hjort og Kjølaas har satt seg inn i saken og påpeker blant annet at Utlendingsnemnda ikke har møtt Yalda. Nemnda har heller ikke behandlet Yaldas sak separat, men i tilknytning til farens sak. I avgjørelsen fra Utlendingsnemnda er det utførlig gjort rede for det internasjonale og nasjonale regelverk som i meget sterk grad fokuserer på «barnets beste» som retningsgivende for avgjørelsen. Hjort og Kjølaas savner imidlertid en sammenheng mellom henvisningene til dette regelverk, og den konkrete anvendelse av dette overfor Yalda.

– Dette er en appell til statsministeren og justisministeren om å få saken vurdert på nytt eller et moratorium for 9-åringen Yalda som bor i Tromsø, inntil Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om barn på flukt og et eventuelt nytt forskriftsverk er på plass, skriver Per Oskar Kjølaas og Jens Johan Hjort.

Les brevene fra Ordfører Hjort og Biskop Kjølaas til Statsministeren og Justisministeren her.

Kontaktpersoner: Ordfører Jens Johan Hjort mobil 975 12 123
Biskop Per Oskar Kjølaas mobil 950 33 052

Victoria Braathen
Ordførerens kontor
Telefon 77 79 00 87 – mobil 913 44 035
Victoria.Braathen@tromso.kommune.no

Reklamer