Ukas kommentar 26/2-12: Returavtalen med Etiopia

Foreningen av tolvte januar slutter seg til de mange protestene som har kommet fram etter at Norge inngikk en avtale som åpner opp for tvangsretur med Etiopia.

Listen over menneskerettsbrudd i dette diktaturregimet er lang, og kritikken er skarp. Vi tar avstand fra at Norge, som tidligere fremstod som et  foregangsland innenfor menneskerettigheter, tyr til slike skritt som et ledd i en returfremmende politikk. Vi benytter anledningen til å minne om at to journalister fra naboland Sverige, Martin Schibbye og Johan Persson, sitter fengslet med dom på 11 år i Etiopia for å ha forsøkt å kartlegge menneskerettssituasjonen i landet.

Tidligere denne måneden svarte Justisminister Grete Faremo blant annet følgende på Venstres Trine Skei Grandes spørsmål om returavtalen:

-Jeg vil først understreke at det ikke er aktuelt å returnere flyktninger til Etiopia, slik representanten gir uttrykk for. De som har beskyttelsesbehov får bli i Norge. Personene det gjelder har ikke fått opphold i Norge, fordi de ikke oppfyller vilkårene for å anses som flyktning. (…) Jeg har full tillit til at UDI og UNE i hver enkelt sak foretar grundige og korrekte vurderinger.

Dette er en problematisk uttalelse. Over hele Norge kommer det nå frem historier om etiopiske asylsøkere med avslag som lever på ulike mottak. Reaksjonene i de ulike lokalmiljøene er voksende, og flere steder slås det ring rundt de som vil rammes av denne avtalen. Vi håper at reaksjonene øker på, og at flere lokalsamfunn finner fellesnevnerne i dette arbeidet. Et stort fellstrekk for flere av historiene er menneskenes fortid som forfulgte eller politisk aktive i Etiopia. Mange har opprettholdt sitt politiske engasjement i Norge, hvor det er kjent at etiopisk etterretning holder et tett øye med eksilmiljøet.

Det finnes eksempler på personer som har fått opphold etter gjentatte oppfordringer om å vurdere sakens fakta på nytt. Ett av disse er journalisten Abebe Demeke, som etter engasjement fra Norsk Journalistforbund  fikk innvilget sin søknad etter hele tre avslag i UNE. Dette indikerer at det ofte er snakk om utholdenhet og ekstern involvering hvorvidt saken får fremdrift. Selv i en opplagt sak som denne, hvor praksis ellers i Europa på dette tidspunktet var at regimekritiske journalister fra Etiopia fikk opphold, måtte det mye arbeid til for å snu et negativt vedtak.

Vi er glade for å se at NOAS intensiverer jobben med omgjøringsbegjæringer for denne gruppen. De forventer at antall omgjøringsbegjæringer vil overstige 100 saker. Det sier alt om sakens alvor, og gir stor grunn til å reise tvil rundt hvorvidt Justisministeren har sine ord i behold når hun velger å gi sin fulle tillit til at forvaltningen ivaretar beskyttelsesbehovet på en 100% kvalitetssikret måte.

Vi gjør Mina Adampour sine ord til våre (fra Utrop,  2. februar 2012) :

«Dersom våre ord skal gjenspeile de verdier vi holder høyt, våre demokratiske verdier som ble skapt under fredeligere vilkår enn mange andre steder i verden – da må vi også støtte dem som kjemper mot og lykkes med å flykte fra totalitære regimer»

Les hele ukas Nyhetsbrev fra foreningen av tolvte januar her.

Reklamer