Skuffende av Oslo bystyre

Vedtak i en rekke kommunestyrer i Norge (Trondheim, Bergen, Stavanger mfl) ble ikke fulgt opp av flertallet i Oslo.  Les mer på bloggen til Ivar Johansen her.

Reklamer