Om Etiopia-avtalen: Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er grunnen til at forbeholdet om personlig informasjon knyttet til asylsøknaden ikke er med i returavtalen med Etiopia, slik det er i avtaler med andre land, og på hvilke måter vil statsråden forsikre seg om at returnerte flyktninger til Etiopia ikke utsettes for menneskerettighetsbrudd som vilkårlig fengsling, drap og tortur?

Les svaret fra Justisminister Faremo på Stortingets nettside.

Reklamer