De gode hjelperne

Egil Opsahl, leder i Foreningen av tolvte januar i utdrag fra Verdidebatt.no:

I slike brytningprosesser kan det iblant være nødvendig å stille seg på siden av loven, slik for eksempel Solabakeren har gjort. I slike brytningstider trengs hjelperne. I slike brytningstider trengs varslerne. I slike brytningstider trengs det at du og jeg tar stilling til hva det er vi ønsker at dette landet skal bli, hvilke verdier som skal ligge til grunn for kommende generasjoner.

Derfor er vi der. Derfor trenger vi:
– Hjelperne som skaffer mat og klær, husrom og jobb. Legehjelp og pleie til de som ingen rett har.
– Gateaksjonistene som tenner fakler for urett i allskens vær
– Varslerne innenfra de store systemene som bekrefter at alt ikke er som det bør være
– Opinionsdannerne som samler, analyserer og sprer informasjon
– Nettaksjonister som formidler informasjonen videre
– Politikere som følger samvittighet mer enn partibok

Les hele kommentaren på Verdidebatt.no

Reklamer